تکنسین های خط تولید فورد به اسکلت خارجی مجهز می شوند

شرکت خودروسازی فورد قصد دارد تکنسین‌های فنی خود را که در طول سال فعالیت قدرتی زیادی دارند، به اسک ...

سبقت آزاد