روند داخلی سازی پژو 2008 و خودروهای تازه وارد

رئیس انجمن قطعه سازان در مورد میزان داخلی سازی قراردادهای جدید خودرویی گفت: طبق دستورالعمل وزارت صنعت، میزان داخلی سازی ...

سبقت آزاد

بخشنامه پیش فروش پژو 2008 ایران خودرو

زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 96/04/01 می‌باشد که متقاضیان دارای کد ملی با رقم سمت راست زوج پ ...

سبقت آزاد