قیمت روز خودرو پراید از مدل 90 تا 97

خودروی پراید 25 ساله شد. قیمت پراید از آغاز تولید تا به امروز افزایش چشمگیری داشته است اما خرید پراید به هزار یک دلیل و ...

سبقت آزاد