کابوس بیکاری برای 200 هزار کارگر قطعه‌ساز

عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با اشاره به اشتغال 200 هزار کارگر در قطعه‌سازی‌های استان البرز، گفت: اگر ...

سبقت آزاد