كاربرد آیرودینامیك در طراحی خودرو

مهم‌ترین کاربرد آیرودینامیک در مهندسی هوافضا است. البته آیرودینامیك در مهندسی خودرو برای طراحی بدنه خودروها استفاده می‌شود تا نیروی 

...

مهندس اشکان معصومی